Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

member

Bản dịch

thành viên

No
member
drinks
wine
.

Không thành viên nào uống rượu vang.

Có 14 lời bình

No
member
drinks
wine
.

Không thành viên nào uống rượu vang.

Có 14 lời bình

There
are
six
members
in
that
group
.

Có sáu thành viên trong nhóm đó.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu