Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

medicine

Bản dịch

thuốc, ngành dược

I
have
to
take
my
medicine
every
six
hours
.

Tôi phải uống thuốc của tôi mỗi sáu tiếng.

Có 4 lời bình

Time
is
the
best
medicine
.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Có 3 lời bình

I
study
medicine
.

Tôi học y.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu