Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

me

Bản dịch

tôi

He
reads
me
a
book
.

Anh ấy đọc cho tôi một quyển sách.

Có 10 lời bình

Not
me
.

Không phải tôi.

Có 46 lời bình

Me
and
us

Tôi và chúng ta

Có 70 lời bình

Các dạng

số lượnggiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu