Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

may

Bản dịch

tháng Năm, có thể

May
I
ask
you
for
your
name
?

Tôi có thể hỏi tên của bạn được không?

Có 17 lời bình

May
I
eat
this
orange
?

Tôi có thể ăn quả cam này không?

Có 25 lời bình

March
,
April
,
May
and
June

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu

Có 49 lời bình

Tất cả thể động từ của may

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu