Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

material

Bản dịch

nguyên liệu, tài liệu, chất liệu

I
want
a
suit
made
of
this
material
.

Tôi muốn một bộ com lê làm từ chất liệu này.

Có 7 lời bình

Wood
is
an
important
material
.

Gỗ là một vật liệu quan trọng.

Có 2 lời bình

I
want
a
suit
made
of
this
material
.

Tôi muốn một bộ com lê làm từ chất liệu này.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu