Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

match

Bản dịch

trận đấu, diêm

We
won
the
match
.

Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu.

Có 2 lời bình

This
is
the
last
match
.

Đây là trận đấu cuối cùng.

Có 12 lời bình

We
won
the
match
.

Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu