Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

marriage

Bản dịch

hôn nhân

It
is
my
marriage
and
my
family
.

Nó là cuộc hôn nhân của tôi và gia đình tôi.

Có 36 lời bình

How
is
your
marriage
?

Hôn nhân của bạn như thế nào?

Có 10 lời bình

My
marriage

Cuộc hôn nhân của tôi

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu