Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mark

Bản dịch

đánh dấu

I
mark
the
days
on
the
calendar
.

Tôi đánh dấu các ngày lên lịch.

Có 1 lời bình

I
mark
my
food
.

Tôi đánh dấu thức ăn của tôi.

Có 52 lời bình

I
mark
the
shirt
.

Tôi đánh dấu cái áo.

Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu