Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

march

Bản dịch

tháng Ba

February
and
March
are
months
of
the
year
.

Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.

Có 23 lời bình

February
and
March
are
months
of
the
year
.

Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.

Có 23 lời bình

March
,
April
,
May
and
June

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu

Có 49 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu