Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

marathon

Bản dịch

marathon, chạy đường dài, ma ra tông

Training
for
a
marathon
is
the
true
test
.

Tập luyện cho một cuộc chạy marathon là thử thách thật sự .

Có 2 lời bình

I
finished
a
marathon
.

Tôi đã kết thúc một cuộc marathon.

Có 14 lời bình

I
finished
the
marathon
.

Tôi đã kết thúc cuộc marathon.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu