Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

many

Bản dịch

nhiều

Many
people
like
cats
.

Nhiều người thích những con mèo.

Có 1 lời bình

We
fail
many
times
.

Chúng tôi thất bại nhiều lần.

Có 8 lời bình

How
many
apples
do
you
have
?

Bạn có bao nhiêu quả táo?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu