Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

man

Bản dịch

đàn ông, người đàn ông

A
man
,
a
woman
.

Một người đàn ông, một người phụ nữ.

Có 41 lời bình

I
am
a
man
.

Tôi là một người đàn ông.

Có 12 lời bình

A
man

Một người đàn ông

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của man

ngôihiện tạiquá khứ
Imanmanned
he/she/itmansmanned
you/we/theymanmanned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu