Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

make

Bản dịch

làm, làm cho, nấu

We
make
him
dinner
.

Chúng tôi làm bữa ăn tối cho anh ấy.

Có 21 lời bình

I
make
lunch
.

Tôi làm bữa trưa.

Có 13 lời bình

I
make
tea
.

Tôi pha trà.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu