Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

magazine

Bản dịch

tạp chí

He
always
reads
a
magazine
.

Anh ấy luôn đọc một quyển tạp chí.

Có 6 lời bình

I
read
a
magazine
.

Tôi đọc một tờ tạp chí.

Có 3 lời bình

A
magazine

Một cuốn tạp chí

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu