Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

made

Bản dịch

đã làm (quá khứ), đã khiến (quá khứ)

Chia động từ của make

He
made
her
orange
juice
every
morning
.

Anh ta đã làm nước cam cho cô ta mỗi buổi sáng.

Có 4 lời bình

She
made
me
tea
.

Cô ấy đã pha trà cho tôi .

Có 11 lời bình

She
made
it
.

Cô ấy đã làm nó.

Có 28 lời bình

Tất cả thể động từ của make

ngôihiện tạiquá khứ
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu