Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lunch

Bản dịch

bữa trưa, bữa ăn trưa

We
eat
lunch
.

Chúng tôi ăn trưa.

Có 106 lời bình

I
eat
lunch
.

Tôi ăn bữa trưa.

Có 56 lời bình

The
lunch

Bữa ăn trưa

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu