Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

luck

Bản dịch

may mắn

Luck
is
an
important
part
in
life
.

May mắn là một phần quan trọng trong đời.

Có 14 lời bình

I
wish
you
good
luck
.

Tôi chúc bạn may mắn.

Có 9 lời bình

I
believe
in
luck
.

Tôi tin vào may mắn.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu