Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

loves

Bản dịch

The
man
loves
the
woman
.

Người đàn ông yêu người phụ nữ.

Có 6 lời bình

She
loves
the
book
.

Cô ấy yêu quyển sách.

Có 19 lời bình

He
loves
her
.

Anh ấy yêu cô ấy.

Có 14 lời bình

Tất cả thể động từ của love

ngôihiện tạiquá khứ
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu