Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

loved

Bản dịch

He
loved
his
wife
.

Anh ta đã yêu vợ của mình.

Có 7 lời bình

I
loved
that
restaurant
.

Tôi đã yêu nhà hàng đó.

Có 19 lời bình

She
loved
me
.

Cô ta đã yêu tôi.

Có 20 lời bình

Tất cả thể động từ của love

ngôihiện tạiquá khứ
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu