Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

looks

Bản dịch

My
sister
looks
like
my
mother
.

Chị tôi trông giống như là mẹ tôi.

Có 12 lời bình

She
looks
at
the
mirror
.

Cô ấy nhìn vào cái gương.

Có 12 lời bình

He
looks
into
the
kitchen
.

Anh ta nhìn vào nhà bếp.

Có 19 lời bình

Tất cả thể động từ của look

ngôihiện tạiquá khứ
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu