Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

looking

Bản dịch

I
am
looking
for
his
name
on
the
list
.

Tôi đang tìm kiếm tên của anh ấy trong danh sách.

Có 4 lời bình

I
am
looking
for
a
house
to
rent
.

Tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà để thuê.

Có 2 lời bình

He
is
looking
for
a
job
.

Anh ấy đang tìm kiếm một công việc.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của look

ngôihiện tạiquá khứ
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu