Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

look

Bản dịch

nhìn, cái nhìn, xem

I
look
after
her
cats
.

Tôi chăm sóc những con mèo của cô ấy.

Có 6 lời bình

They
look
after
my
children
.

Họ chăm sóc cho các con của tôi.

Có 3 lời bình

We
look
at
the
animals
.

Chúng tôi nhìn những con thú.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu