Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

long

Bản dịch

dài, lâu dài

It
is
a
long
flight
between
Europe
and
America
.

Nó là một chuyến bay dài giữa châu Âu và Mỹ.

Có 4 lời bình

You
see
the
long
train
.

Bạn thấy một chuyến tàu dài.

Có 13 lời bình

She
wears
a
long
dress
.

Cô ấy mặc một cái đầm dài.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu