Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lived

Bản dịch

We
have
lived
together
for
sixty
years
.

Chúng tôi đã sống với nhau trong sáu mươi năm.

Có 7 lời bình

They
have
lived
in
this
town
for
ten
years
.

Họ đã sống trong thị trấn này trong mười năm .

Có 3 lời bình

We
have
lived
in
Canada
.

Chúng tôi đã sống tại Canada.

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của live

ngôihiện tạiquá khứ
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu