Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

live

Bản dịch

sống

Elephants
live
in
Asia
and
Africa
.

Những con voi sống ở châu Á và châu Phi.

Có 9 lời bình

My
parents
live
in
Spain
.

Bố mẹ tôi sống ở Tây Ban Nha.

Có 18 lời bình

I
live
in
Germany
.

Tôi sống ở Đức.

Có 12 lời bình

Tất cả thể động từ của live

ngôihiện tạiquá khứ
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu