Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

little

Bản dịch

ít, nhỏ

The
woman
has
a
little
bit
of
fruit
.

Người phụ nữ có một ít hoa quả.

Có 6 lời bình

We
know
little
about
him
.

Chúng tôi ít biết về anh ấy .

Có 29 lời bình

The
man
has
a
little
bit
of
rice
.

Người đàn ông có một ít cơm.

Có 36 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu