Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

literature

Bản dịch

văn, văn học, văn chương

It
was
a
center
for
literature
and
theater
.

Nó đã là một trung tâm văn học và sân khấu.

Có 4 lời bình

My
mother
knows
everything
about
French
literature
.

Mẹ tôi biết mọi thứ về văn học Pháp.

Có 1 lời bình

Do
you
like
French
literature
?

Bạn có thích văn học Pháp không ?

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu