Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

listens

Bản dịch

We
speak
,
he
listens
.

Chúng tôi nói , anh ấy lắng nghe.

Có 19 lời bình

He
speaks
,
she
listens
.

Anh ấy nói, cô ấy lắng nghe.

Có 24 lời bình

She
listens
.

Cô ấy lắng nghe.

Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của listen

ngôihiện tạiquá khứ
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu