Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

listened

Bản dịch

Yesterday
evening
,
I
listened
to
the
radio
.

Chiều tối hôm qua, tôi đã lắng nghe ra-đi-ô.

Có 12 lời bình

I
listened
to
the
lecture
.

Tôi đã lắng nghe bài giảng.

Có 13 lời bình

She
listened
to
me
.

Cô ấy đã lắng nghe tôi.

Có 12 lời bình

Tất cả thể động từ của listen

ngôihiện tạiquá khứ
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu