Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lips

Bản dịch

môi

Your
lips
are
pink
as
roses
.

Môi của bạn hồng như những bông hoa hồng.

Có 10 lời bình

Her
lips
are
blue
.

Đôi môi của cô ấy màu xanh dương.

Có 18 lời bình

She
has
red
lips
.

Cô ấy có đôi môi đỏ.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu