Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

likes

Bản dịch

She
has
a
cat
,
it
likes
fruit
.

Cô ấy có một con mèo , nó thích trái cây.

Có 3 lời bình

The
girl
likes
animals
.

Cô bé thích động vật.

Có 33 lời bình

She
likes
the
child
.

Cô ấy thích đứa trẻ.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của like

ngôihiện tạiquá khứ
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu