Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

library

Bản dịch

thư viện

I
go
to
the
library
at
least
once
a
week
.

Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.

Có 5 lời bình

The
library

Thư viện

Có 6 lời bình

I
go
to
the
library
at
least
once
a
week
.

Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu