Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

level

Bản dịch

trình độ, mức độ, cấp độ

He
is
not
at
my
level
.

Anh ta không cùng trình độ với tôi.

Có 25 lời bình

What
is
your
level
on
Duolingo
?

Cấp của bạn trên Duolingo là gì ?

Có 4 lời bình

What
is
the
level
of
difficulty
?

Mức độ của sự khó khăn là gì?

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu