Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

letters

Bản dịch

những lá thư, những bức thư, những chữ cái

Chia động từ của letter

Yes
,
my
letters
are
personal
.

Vâng, những bức thư của tôi là cá nhân.

Có 6 lời bình

We
read
your
letters
.

Chúng tôi đọc những lá thư của bạn.

Có 5 lời bình

The
woman
writes
letters
.

Người phụ nữ viết những bức thư.

Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của letter

ngôihiện tạiquá khứ
Iletterlettered
he/she/itletterslettered
you/we/theyletterlettered

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu