Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

less

Bản dịch

ít hơn, bé hơn, nhỏ hơn

I
use
less
oil
when
I
cook
.

Tôi sử dụng ít dầu ăn hơn khi tôi nấu ăn.

Có 8 lời bình

I
want
less
milk
.

Tôi muốn ít sữa hơn.

Có 20 lời bình

Eat
less
bread
.

Ăn ít bánh mì hơn.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu