Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lemon

Bản dịch

chanh, quả chanh, trái chanh

The
man
eats
a
lemon
.

Người đàn ông ăn một quả chanh.

Có 15 lời bình

The
girl
eats
a
lemon
.

Cô gái ăn một quả chanh.

Có 20 lời bình

It
is
a
lemon
.

Nó là một quả chanh.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu