Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

left

Bản dịch

trái, bên trái, đã đi

My
left
shoe
is
red
.

Chiếc giày trái của tôi thì màu đỏ.

Có 42 lời bình

Where
is
your
left
shoe
?

Chiếc giày trái của bạn ở đâu?

Có 34 lời bình

The
left
shoe
is
different
.

Chiếc giày bên trái thì khác.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu