Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

led

Bản dịch

đã dẫn dắt, đã chỉ đạo, đã chỉ huy

Chia động từ của lead

He
had
led
a
group
to
the
museum
.

Anh ta đã dẫn dắt một nhóm tới viện bảo tàng .

Có 3 lời bình

She
had
led
the
group
for
two
years
.

Cô ta đã dẫn dắt nhóm trong hai năm .

Có 11 lời bình

They
had
led
the
country
.

Họ đã lãnh đạo đất nước .

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu