Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

learn

Bản dịch

học, học tập

We
will
learn
Chinese
.

Chúng tôi sẽ học tiếng Trung Quốc.

Có 12 lời bình

What
does
he
learn
?

Anh ấy học cái gì?

Có 14 lời bình

When
do
you
learn
?

Bạn học lúc nào?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu