Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

leader

Bản dịch

nhà lãnh đạo

He
is
a
strong
leader
.

Anh ta là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Có 6 lời bình

He
is
the
leader
of
the
century
.

Ông ta là nhà lãnh đạo của thế kỷ.

Có 3 lời bình

He
is
a
strong
leader
.

Anh ta là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu