Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

last

Bản dịch

cuối cùng, kéo dài (verb)

December
is
the
last
month
of
the
year
.

Tháng mười hai là tháng cuối cùng của năm.

Có 5 lời bình

Sunday
is
the
last
day
of
the
week
.

Chủ nhật là ngày cuối cùng của tuần.

Có 25 lời bình

Thanks
for
the
party
last
night
.

Cảm ơn vì bữa tiệc tối hôm qua.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu