Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

large

Bản dịch

lớn, to, rộng

The
cats
are
large
because
they
eat
and
eat
.

Những con mèo thì to vì chúng ăn và ăn.

Có 3 lời bình

These
living
rooms
are
very
large
.

Những phòng khách này thì rất rộng.

Có 4 lời bình

She
lives
in
a
large
house
.

Cô ấy sống trong một căn nhà to.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu