Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

landscape

Bản dịch

cảnh quan, phong cảnh

The
landscape
of
the
valley
is
beautiful
.

Phong cảnh của thung lũng thì đẹp.

Có 8 lời bình

That
is
the
landscape
!

Đó là phong cảnh!

Có 22 lời bình

The
landscape
of
the
valley
is
beautiful
.

Phong cảnh của thung lũng thì đẹp.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu