Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lamp

Bản dịch

đèn

We
do
not
have
oil
for
the
lamp
.

Chúng tôi không có dầu cho cái đèn.

Có 11 lời bình

I
like
the
lamp
.

Tôi thích cây đèn.

Có 12 lời bình

Where
is
the
lamp
?

Cái đèn ở đâu?

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu