Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lack

Bản dịch

thiếu

There
was
a
lack
of
food
in
Europe
.

Đã có một sự thiếu lương thực ở Châu Âu .

Có 8 lời bình

There
was
a
great
lack
of
rice
that
year
.

Đã có một sự thiếu hụt gạo lớn năm đó .

Có 11 lời bình

There
is
no
lack
of
effort
.

Không thiếu sự nỗ lực.

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu