Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

know

Bản dịch

biết, quen

The
man
I
know
.

Người đàn ông tôi biết.

Có 17 lời bình

I
know
English
.

Tôi biết tiếng Anh.

Có 7 lời bình

We
know
them
.

Chúng tôi biết họ.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của know

ngôihiện tạiquá khứ
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu