Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

knew

Bản dịch

đã biết, đã hiểu

Chia động từ của know

I
knew
her
very
well
.

Tôi đã biết cô ấy rất rõ.

Có 6 lời bình

Yes
,
he
knew
.

Vâng, anh ấy đã biết.

Có 11 lời bình

You
knew
me
.

Bạn đã biết tôi.

Có 13 lời bình

Tất cả thể động từ của know

ngôihiện tạiquá khứ
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu