Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

kitchen

Bản dịch

bếp, nhà bếp

He
cooks
in
the
kitchen
.

Anh ấy nấu ăn trong nhà bếp.

Có 4 lời bình

Her
kitchen
is
dirty
.

Nhà bếp của cô ấy thì bẩn.

Có 8 lời bình

Where
is
the
kitchen
?

Nhà bếp thì ở đâu?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu