Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

king

Bản dịch

vua, nhà vua, quốc vương

The
king
and
his
wife
have
thirteen
children
.

Nhà vua và vợ của ông ấy có mười ba đứa con.

Có 4 lời bình

The
king
lives
in
the
palace
.

Nhà vua sống trong cung điện.

Có 2 lời bình

I
am
the
king
of
the
world
!

Ta là chúa tể của thế giới!

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu