Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

kind

Bản dịch

loại, tử tế

It
is
a
kind
of
fruit
.

Nó là một loại trái cây .

Có 12 lời bình

This
is
a
kind
of
tomato
.

Đây là một loại cà chua.

Có 23 lời bình

It
is
very
kind
of
you
.

Bạn thật tử tế.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu